Tutvustus

Oleme kindlalt massimmigratsiooni ja varjupaiga turismi vastu. Miks? Sellepärast, et me võiks vabas Eestis seista selle vastu mille vastu me tahame. Ei ole võimalik uhkust tunda silmakirjalikest ja orjalikult lömitavatest eestlastest, kes tolereerivad seda, mida tegelikult tolereerida ei tohiks.

Küll aga saab uhkust tunda nende kodanike üle, kes hoolivad oma rahvast, muretsevad oma kodumaa käekäigu ja tuleviku pärast ja need inimesed ei ole rassistid vaid on tervemõistuslikud- sellepärast kuna illegaalide ülalpidamine jääb Eesti Vabariigi niigi nõrga ja killustunud sotsiaalsüsteemi ning riigieelarve ja maksumaksjate kanda.

Lisaks on nn. pagulaste taust ja emigreerumise põhjused teadmata, puudub usaldusväärne taustauuringu võimalus. Esmalt tuleb lahendada Eestis elavate kodanike kitsaskohad.

Kontakt

info@soldiersofodin.ee

tallinn@soldiersofodin.ee

info telefon: +372 5694 4920